Odstúpenie od zmluvy

Odstúpení od zmluvy- formulárStiahnuť

Predávajúci:
Bonaparte Company s.r.o.
Sídlo: Lublaňská 667/42, 120 00 Praha
Prevádzkareň: Spolková 31, 312 00 Plzeň
IČ: 06621040, DIČ: CZ06621040, tel. 725 943 148, info@fwrider.eu

Odstupujúce:
Meno a priezvisko spotrebiteľa: ______________________________________________
Adresa spotrebiteľa: _________________________________________________________
Telefon: ______________ E-mail: _______________________________________________


Dne _____________ som prostredníctvom vášho e-shopu www.fwrider.sk s vami uzavrel/a kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo (identifikácia tovaru):
________________________________________________________
, které jsem převzal/a dne _________ .
Vzhľadom na to, že zmluva bola uzatvorená pomocou internetu, tj typického prostriedku komunikácie na diaľku, oznamujem Vám, že som sa rozhodol/a využiť svoje právo podľa ustanovenia § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení a od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy týmto odstupujem.
Tovar vám zasielam späť v samostatnej zásielke a zároveň vás žiadam o poukázanie kúpnej ceny vo výške ___________Eur a ________ Eur za poštovné v prospech môjho bankového účtu č.________________________________________, najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy. Podľa ust. § 1830 Občianskeho zákonníka potvrdí predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy. Datum: ……………….. _____________________
vlastnoručný podpis

Upozornenie: Odstúpenie musí byť vykonané písomne ​​prostredníctvom tohto formulára, ktorý vyplňte a zašlite na info@fwrider.eu. Odstúpenie od zmluvy je právom kupujúceho, ktoré však nesmie byť zneužívané. Kupujúci je povinný vrátiť na vlastné náklady už dodaný tovar späť na adresu distribučného skladu predávajúceho do 14 dní od oznámenia odstúpenie od zmluvy.

Adresa pre vrátenie tovaru:
Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň
Prílohy: Kópia kúpneho dokladu (faktúra)

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnySpäť do obchodu