Reklamačný list

Reklamačný list – formulář Stiahnuť

Zákazník:
Meno a priezvisko zákazníka: ______________________________________________
Adresa zákazníka: ________________________________________________________
Telefón: ________________________ E-mail: _____________________________________

Predávajúci: Bonaparte Company s.r.o. Sídlo: Ľubľanská 667/42, 120 00 Praha

Prevádzkareň: Spolková 31, 312 00 Plzeň IČO: 06621040, DIČ: CZ06621040, tel. 725 943 148, info@fwrider.eu

Dne ______________ som prostredníctvom vášho e-shopu www.fwrider.sk s vami uzavrel/a kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo (identifikácia tovaru):________________________________________________________,
číslo objednávky_____________________, ktoré som prevzal/a dňa ____________
Prevzatý tovar vykazuje nasledujúce vady:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pre kladné vybavenie reklamácie preferujem (nehodiace sa prosím prečiarknite): oprava, výmena, primeraná zľava, samostatne uplatním odstúpenie od zmluvy Súčasne žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil/a, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu a následne o potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania.Vopred ďakujem za kladné vybavenie
Datum: …………… ______________________

vlastnoručný podpis
Prílohy: kópia kúpneho dokladu (faktúry)

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnySpäť do obchodu